О НАМАЧЛАНОВИ  САВЕТА  РОДИТЕЉА
САВЕТ РОДИТЕЉА  ЗА 2o17/18. ГОДИНУ
1
                                 
2
                        
3
          
4
                  
5
                           
6

7
        
8
          
9

10

11

12

13

14

15

16

17
   
18

19
   
20

21

22

23
            
24

25

26
             
27

28
                      
29
                  
30
                                   
31
                              


СПИСАК  ЗАПОСЛЕНИХ  
.......................................................

ЧЛАНОВИ  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА
1. Бојан Бибић - председник, испред локалне самоуправе
2. Јована Петровић - члан, испред локалне самоуправе
3. Снежана Шушкић - члан, испред локалне самоуправе
4. Марија Ерић, професор енглеског језика - члан, испред школе
5. Бојана Лепињица, професор физике- заменик председника, испред школе
6. Светлана Болманац, професор разредне наставе - члан, испред школе
7. Бобан Благојевић - члан, испред Савета родитеља
8. Драгана Вујадиновић - члан, испред Савета родитеља
9. Јелена Бодо - члан, испред Савета родитеља

Коментари