Изложба мотивационих постера у склопу Дана толеранције

Наставник физичког васпитања и грађанског васпитања, Душко Башић, организовао је изложбу радова ученика којима предаје грађанско васпитање којима су промовисали Дане толеранције.
Коментари