Форум театар у функцији решавања конфликта - презентација ученицима у оквиру Дечје недеље

Наставници Марија Ерић, Снежана Матић и Наташа Миљановић организовали су представљање технике форум театра и пратећих радионица ученицима у току шестог часа. Директор Весна Кузминац је објашњавала поједине сцене и помагала ученицима да правилно разумеју ову технику.Коментари