Стручно усавршавање у установи: Edmodo TeachUp

У Основној школи "Сремски фронт" одржана је радионица стручног усавршавања Edmodo TeachUp на којој су заинтересовани учитељи и наставници добили информације о наставничкој мрежи Едмодо, могућностима за рад које она пружа (формирање група ученика према разним критеријумима, постављање диференцираних и индивидуализованих задатака појединим ученицима, постављање домаћих задатака и тестова, учење на даљину са ученицима који из неког разлога не могу доћи у школу, итд.) Упознали су се и са предстојећим Пројектом "Георгија" - школа карактера. 

Коментари