Edmodo TeachUp - стручно усавршавање у установи

У ОШ "Сремски фронт" заинтересовани наставници ће моћи да присуствују представљању Едмодо мреже и новог-старог школског пројекта "Георгија - школа карактера" који повезује професионалну оријентацију, превенцију насиља и наслања се на васпитну мисију школе. Активност стручног усавршавања почиње у уторак (6. септембра 2016. године) 18 часова у зборници школе.


Коментари