Обележавање Европског дана језика

У Основној школи „Сремски фронт“ у Шиду вишегодишња је традиција обележавање Европској дана језика, 26. септембра. У школи се уче енглески и немачки језик, као други страни језик, а и словачки, русински и хрватски језик са елементима националне културе. Такође, међу ученицима има оних којима је матерњи језик француски или руски, који су на манифестацији рецитовали да овим језицима, као на пример Мирослав Шамелов, Рус, који је ученик ове школе од 1. септембра 2016. године.

На сцени су се смењивали језици и мелодије, плесне и рецитаторске тачке, подаци о европским језицима... Сви су понешто ново научили, или поновили нешто што су већ знали, али – сви су уживали у звуковима речи српског, словачког, русинског, руског, немачког, енглеског, хрватског, француског, шпанског, па чак и кинеског језика. Ове године манифестацију су започели ученици наставника  физичког васпитања Јосипа Павловића, правим загревањем, али на страним језицима. Уз вежбе загревања бројали су на свим језицима које знају, па чак и на кинеском.

О Европском дану језика

Пре 15 година Савет Европе прогласио је 26. септембар за Европски дан језика. Циљеви обележавања овог дана су: охрабривање учења језика у целој Европи, освешћивање јавности за важност учења језика, као и важност вишејезичности и разумевања других култура, промоција богатства култура и језика у Европи, као и целоживотног учења језика, и након завршетка званичног школовања. 
На овај дан различитим манифестацијама у европским земљама пружа се прилика свима да уживају у слушању звукова различитих европских језика. Такође, сви имају прилику да се похвале својим језичким умећем. 


Организују се дечји, телевизијски и радио-програми, јавни часови језика, конференције и слично. У нашој школи већ више година обележавамо овај дан. Приказујемо своју љубав за језике и своја језичка умећа, рецитујемо, певамо, изражајно приповедамо и читамо на језицима које учимо у школи: енглеском и немачком, русинском, словачком, хрватском, па чак и на неким од језика које не учимо у школи, али њима као матерњим или страним језиком говоре наши ученици: шпанским, француским, кинеским...


У Европи има око 225 језика и већина њих су индоевропског порекла, баш као и српски језик. До краја 18. века најраширенији језик, и по простору на коме се говорио и по броју говорника којима је био матерњи језик, био је руски језик, а онда га је заменио француски језик. Данас око 150 милиона људи говори руски, око 95 милиона немачки језик, око 65 енглески, исто толико француски, око 60 милиона италијански, по четрдесетак милиона људи говори шпански и пољски. Што се учења страних језика тиче, тренутно су међу Европљанима најпопуларнији енглески и немачки језик. Послушајмо, међутим, сада звук једног словенског језика, блиског српском језику. Да, погодили сте, то је руски језикСваки народ треба да воли и чува свој матерњи језик, да га богати новим речима и значењима, али и да учи и чува језичка блага од давнина. Такође свако треба да пружи могућност и другима да једнако тако воле свој матерњи језик. Неговање различитости постаје богатство и што више језика говоримо, више вредимо. 

На крају приредбе, ученици су поздравили своју публику на европским језицима: 

See you next year!
Ci vediamo l'anno prossimo!
On vous donne rendez-vous l'année prochaine!
Wir sehen uns im nächsten Jahr!Коментари