Иницијално тестирање ученика (математика и српски језик)

У оквиру пројекта "Подршка школи након спољашњег вредновања" ЗВКОВ (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања) организоваће иницијално тестирање ученика шестог и осмог разреда основне школе. Иницијални тестови тестирају знање које су ученици стекли протекле школске године. 
Иницијално тестирање обавиће се према следећем плану:

СРПСКИ ЈЕЗИК
14. септембра: 6. разред
15. септембра: 8. разред

МАТЕМАТИКА
21. септембра: 6. разред
22. септембра: 8. разред. 

Трајање иницијалног тестирања: један школски час (45 минута).

Резултат слика за иницијални тест


Коментари