Саветовање из области инклузије у Гимназији "Сава Шумановић"

          У Гимназији "Сава Шумановић" одржано је саветовање из области инклузије на тему Транзиција ученика унутар образовног система. Саветовању су присуствовали запослени из свих образовних установа са територије Шида, као и представници родитеља и Милица Зец, у име Општине Шид.
          Основни циљ саветовања било је повезивање образовних институција у циљу пружања интегрисане подршке ученицима са сметњама, кроз сарадњу и унапређивање наставничких компетенција.
          У оквиру програма, изнети су примери позитивне праксе и основе оквира за несметано одвијање транзиције ученика. Као излагачи гостовале су просветне саветнице Соња Миладиновић и Весна Радуловић, за родитеље деце са сметњама излагала је др Отилија Брашко Величек, док су примере добре праксе изнеле психолози Наталија Берат и Сања Радочај. Организатори скупа су били Јован Комленац, психолог, као и професорка српског језика, Гордана Павловић.


текст преузет (скраћена верзија) са странице Гимназије "Сава Шумановић"
аутор изворног текста: Гордана ПавловићКоментари