Координатор школског Тима за стручно усавршавање - предавач на конференцији о слободном софтверу


Удружење професора информатике Србије организовало је другу конференцију под називом "Применa слободног софтвера у образовању" на Факултету за менаџмент, ФАМ, Његошева 1а, у Сремским Карловцима.

10:00 – 10:20 Поздравна реч организатора, упознаавње учесника са темама конференције
Пленарна предавања: Горан Јовишић, предесдник Удружења професора информатике и организатор
10:20 – 10:30 Отварање конференције, представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Јасмина Гејо
10:30 – 10:45 Методички приступ универзитетској настави PHP програмирања, пример
Техничког факултета из Зрењанина, мр Љубица Кази, Технички факултет ''Михајло Пупин'', Зрењанин
10:45 – 11:00 Е - Лабораторија, Биљана Марић, просветни саветник и Јасна Ристић, професор ЕТШ ''Никола Тесла'', Београд
11:00 – 11:15 Имплементација слободног софтвера у истраживачком и научном раду у области физике и молекуларне хемије, др Олга Јакшић, научни сарадник, Институт за микроелектронске технологије, Универзитет Београд
11:15 – 11:30 О отвореним подацима, доц. др Стеван Гостојић, ФТН, Универзитет Нови Сад
Пауза 15 минута
11:45 – 12:00 Спечифичне намене слободног софтвера у едукацији, Ведран Вучић, Линукс
Центар, Београд
12:00 - 12:15 Мапе ума у настави и учењу, Сузана Миљковић, учитељ, Основна школа ''Краљ
Петар први'' Ниш
12:15 – 12:30
Систем Canvas, искуства употребе на Факултету техничких наука у Новом Саду, доц. др Милан Сегединац, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
12:30 – 12:45 Слободан софтвер – текући трендови и перспективе, доц. др Игор Дејановић, ФТН, Универзитет у Новом Саду
12:45 – 13:00 Network Discovery and Security Auditing with Nmap in Educational Institutions,
Велимир Радловачки, професор информатике. СШ ''Н. Тесла'', Вршац
Пауза за ручак од 13:00 до 14:00
13:00 – 16:00 применa слободног софтвера у основношколском образовању
Рад у групама у форми округлог стола, модератор: Младен Јовановић, професор информатике у ОШ ''Десанка Максимовић'', Чокот
13:00 – 16:00 примена слободног софтвера у средњошколском образовању, рад у групама у
форми округлог стола, модратор: Горан Јовишић, Карловачка гимназија, Сремски Карловци, проф. информатике
16:10 – 17:00 Извештавање о закљуцима радних група
Горан Јовишић
Младен Јовановић
Велемир Радловачки
Известиоци
17:00 – 17:45 Закључци са конференције, договор о будућем раду и примени наученог у настави, доц. др Игор Дејановић и Ведран Вучић, чланови програмског одбора
17.45 – 18:00 Затварање конференције и евалуација, Горан Јовишић и Ведран Вучић

Коментари