Подручно одељење у Соту, ученици наставнице Ане Ходак (хрватски језик с елементима националне културе)
Коментари