Недеља толеранције у ОШ "Сремски фронт"

АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
·         Планирање и подела задужења
До 12. новембра
Тим за заштиту ученика од насиља
Тим за инклузивно образовање
Ђачки парламент
Одељењске старешине
Родитељи
Предметни наставници
Ученици наше школе
Ученици ОШ ''Ј. Ј. Змај'' са својим наставницима
Први разреди:
 • Разговор на тему толеранције, разговор о сличностима и различитостима;
 • Ликовне радионице у одељењу, цртање и симболично бојење дланова;
 • Израда плаката ''Ево, зашто смо пријатељи'' где појам толеранције повезују са љубављу према пријатељима, заједничким играма, са помагањем у учењу и међусобним поштовањем.
Од 13. до 20. новембра
Одељењске старешине, у сарадњи са осталим носиоцима активности.
Други разреди:
 • Разговор на тему толеранције, разговор о сличностима и различитостима;
 • Заједничко исписивање порука мира и толеранције, с поруком ''Обојимо свет шареним бојама толеранције'' (поштовати различитости, уважавати све особе око себе и своје пријатеље, бити толерантан - дати другима шансу и упознати другу особу).
Од 13. до 20. новембра

Одељењске старешине, у сарадњи са осталим носиоцима активности.
Трећи разреди:
 • разговор на тему толеранције, разговор о сличностима и различитостима;
 • израда РАЗРЕДНОГ БОНТОНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ који се састоји из десет правила толеранције.
Од 13. до 20. новембра

Одељењске старешине, у сарадњи са осталим носиоцима активности.
Четврти разреди:
 • Разговор на тему толеранције, разговор о сличностима и различитостима;
 • Радионица ''Толеранција - уважавање различитости'' - ученици имају задатак да, радећи у пару, издвоје оно по чему су слични или различити (разлике које међу њима постоје треба уважавати и поштовати).
Од 13. до 20. новембра

Одељењске старешине, у сарадњи са осталим носиоцима активности.
Пети разреди:
 • Разговор на тему толеранције, разговор о сличностима и различитостима (ЧОС);
 • 5-2 У сарадњи са родитељем: штампање мајица са знаком ''Стоп насиљу'', штампање летака где се наводе основна правила лепог понашања, штампање постера који ће бити залепљени на улазним вратима школе, али и на местима где се најчешће дешавају насилне ситуације. Ученици ће делити летке и носити мајице, а акцији ће се прикључити и чланови Ђачког парламента - у току недеље биће амбасадори ненасиља и толеранције;
 • 5-1, 5-3, 5-4: радионица ''Бонтон толеранције''. Након разговора  о важности пријатељског односа једних према другима, ученици израђују свој Бонтон толеранције: ценимо туђе различитости, као и они наше, не ширимо гласине о другима, као ни они о нама, говоримо о различитостима на леп начин, поштујемо туђу приватност, као што други поштују нашу. Без обзира на различитости, свакога прихватамо у друштво) - ЧОС.
 • Изложба ликовних радова са темом ''Лепа реч гвоздена врата отвара''. Ученици треба да испишу речи: љубав, пријатељ, осмех, загрљај, и друге њима важне сличне речи које одају љубав и поштовање - на часовима изборног предмета Цртање, сликање и вајање.
Од 13. до 20. новембра

Одељењске старешине, у сарадњи са осталим носиоцима активности.
Шести разреди:
 • Разговор на тему толеранције, разговор о сличностима и различитостима (ЧОС);
 • Радионица ''Бонтон толеранције''. Након разговора  о важности пријатељског и једнаког односа једних према другима, ученици израђују свој Бонтон толеранције: ценимо туђе различитости, као и они наше, не ширимо гласине о другима, као ни они о нама, говоримо о различитостима на леп начин, поштујемо туђу приватност, као што други поштују нашу. Без обзира на различитости, свакога прихватамо у друштво) - ЧОС.
Од 13. до 20. новембра

Одељењске старешине, у сарадњи са осталим носиоцима активности.
Седми разреди:
 • Разговор на тему толеранције, разговор о сличностима и различитостима (ЧОС);
 • Радионица на тему: ''Моја породица је различита'' (Ученици описују по чему је њихова породица  различита и шта осећају у вези са тим. Други је задатак да ученици упореде своје породице, кажу по чему су породице сличне - воле се, међусобно се помажу, вишечлане су, срећне, имају паметне чланове, чланове добре воље). Толеранција је важна за суживот људи. (ЧОС, часови српског језика)
Од 13. до 20. новембра

Одељењске старешине, у сарадњи са осталим носиоцима активности.
Осми разреди:
 • Разговор на тему толеранције, разговор о сличностима и различитостима (ЧОС);
 • Радионица на тему: ''Моја породица је различита'' ( Ученици описују по чему је њихова породица  различита и шта осећају у вези са тим. Други је задатак да ученици упореде своје породице, кажу по чему су породице сличне - воле се, међусобно се помажу, вишечлане су, срећне, имају паметне чланове, чланове добре воље). Толеранција је важна за суживот људи. (ЧОС, часови српског језика)
Од 13. до 20. новембра

Одељењске старешине, у сарадњи са осталим носиоцима активности.

Коментари