Велики ученички парламент у Општини Шид

Ученици представници ђачких парламената свих школа наше општине редовно сваке школске године у време Дечје недеље посећују парламент Општине Шид и упознају неког од представника локалне самоуправе. 

Коментари