План обележавања Дечје недеље

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
Д Е Ч Ј А  Н Е Д Е Љ А
(од 5. до 11. октобра 2015. године)

мото:
„Нека нам мото буде љубав, нека нам Дечја недеља буде повод и временска одредница заједничког почетка боље будућности за све, а пре свега за децу.“

Дан први: понедељак, 5. октобар 2015. ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
Ø Медијска промоција Дечје недеље и програма активности у нашој школи на Радио Шиду;
Ø У школи: Почетак првог часа посветити отварању Дечје недеље. Упознати ученике са традицијом обележавања Дечје недеље код нас и у свету (Прилог 1), са Водичем кроз дечја права (Прилог 2), разговарати са ученицима о значају и важности породице и о теми „Школа као породица“ (наставници, учитељи);
Ø У школи: Покретање хуманитарне акције ДЕЦА – ДЕЦИ која ће се у школи одвијати током читаве Дечје недеље и затворити се 11. или 12. октобра 2015.
Ø У школи: Постављање изложбе ученичких ликовних радова на тему „Моја породица“ (реализатори: Сања Продановић, Боривој Ђорђевић, Ђачки парламент).

Циљеви: Упознавање ученика са Конвенцијом о правима детета, како би остварили пуну партиципацију и заштиту сопствених права. Упознавање путем медија шире јавности са најважнијим телима и званичним документима који доприносе напретку и успостављању једног савременог и интегрисаног националног система бриге о деци, који помаже остваривању права детета. Истицање важности породице као основне ћелије друштва.

Дан други: уторак, 6. октобар 2015. САСТАНАК ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
 (припрема за Велики парламент код председника Општине Шид). (реализатори: Слађана Љубојевић, Боривој Ђорђевић);
Пријем првака у Дечји савез (Након обављеног пријема у Дечји савез, сви ученици првог разреда на поклон ће добити бесплатну годишњу чланску карту Народне библиотеке „Симеон Пишчевић“, Шид (реализатори: учитељи, Тим за Дечји савез).

Циљеви: Веће укључење деце и младих у акције које се односе на њих. Указивање на дечји угао сагледавања проблема квалитета живљења, подстицање цивилне иницијативе за унапређење живота заједнице, а нарочито деце и младих. Сагледавање деце као активних учесника у друштву. Давање деци простора да јавно искажу сопствене аутентичне потребе и очекивања. Подстицање партнерства.

Дан трећи: среда, 7. октобар 2015. ШИРОМ ОТВОРЕНА ВРАТА
Ø У Општини Шид: Четрнаести општински дечји парламент (посета Ђачког парламента наше школе председнику Општине у 10 сати, али је могућа промена датума и сата; реализатори: Весна Кузминац, Ивана Кошутић, Боривој Ђорђевић).
Ø У школи: презентација Математичке интернет олимпијаде (реализатори: Томислав Шеремет, Наташа Миљановић и други заинтересовани наставници)

Дан четврти: четвртак, 8. октобар 2015. ТО САМ ЈА – ТО СМО МИ!

Ø У школи: ревија дечјег стваралаштва и проналажење подстицаја за његов развој, у 11 сати у свечаној сали школе (представљање одељења скечевима, песмом, игром, шалом, изложбом ликовних и техничких радова, плакатима, креативним поставкама по жељи и избору ученика, изложбама дигиталних фотографија и слично; реализатори: одељенске старешине пријаве својих одељења треба да доставе Снежани Матић до 7. октобра);
Ø У школи: нижи разреди имају радионице цртања по бетону кредама у боји (последњи час), реализатори: Адамка Барчикин, Љиља Вучковић, Слађана Пелић, Добрила Пресечковић (Сви организатори треба да обезбеде од управе школе довољан број креда у боји за сва одељења. Душица Мацура ће креде у боји послати подручним одељењима. Вера Шерфези, Јелена Вукелић, Светлана Болманац и Оливера Станојевић треба да направе и обележе просторни распоред одељења у школском дворишту, где ће се одвијати радионица цртања кредом.)

Циљеви: Подстицање јавне афирмације и права детета на учешће у културно-уметничком стваралаштву и слободним активностима, с правом детета на лични избор као подстицање индивидуалних склоности и способности деце и њихова презентација. Афирмација дечјег стваралаштва и креативности. Подстицање радости, забаве и игре као предуслова за срећно и безбрижно детињство које омогућава правилан развој деце.

Дан пети: петак, 9. октобар МОСТОВИ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА
 У школи: за ниже разреде креативна радионица САМО ЗА МОЈЕ БАКУ И ДЕДУ (израда поклона, цртежа, писање литерарних радова, песама посвећених најстаријим члановима своје породице);
  У школи: и нижи и виши разреди ће се укључити у Трку за срећније детињство у 11 сати на игралишту „Једноте“, коју организују „Црвени крст“ и „Партизан“ (реализатори за школу: Душко Башић и Јосип Павловић).

Дан шести: субота, 10. октобар ФРУШКОГОРЈАШЕЊЕ

Мото: Будимо породица; заједнички излет на Липовачу – Фрушку гору;

Циљеви: Афирмација здравих стилова живота. Развијање и неговање другарства. Развијање љубави према природи и развијање поштовања према њој. Рекреативне и стваралачке актвности ради креирања атмосфере подршке, поштовања различитости и заједништва као позитивних облика бриге о деци и унапређивања позитивних односа између одраслих и деце, породице и других заједница у којима расту деца угрожених категорија. Подржавање и подстицање породице и заједнице на заједничке активности и сусретања. Наглашавање лепоте дружења са најближима из породице у здравом окружењу и еколошки чистој средини.

Дан седми: недеља, 11. октобар (или понедељак, 12. октобар) завршетак ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ ДЕЦА – ДЕЦИ

У школи: поклони деци без родитељског старања посредством Центра за социјални рад (сакупљање слаткиша и школског прибора); поклони деци са територије Општине Шид и шире посредством „Црвеног крста“ (сакупљање гардеробе, слаткиша, школског прибора); поклони друговима из наше школе (сакупљање гардеробе, слаткиша и школског прибора). Координатори акције: Биљана Бешевић, Данијела Бранковић, Весна Мауковић, Марија Ерић.

Циљеви: Подстицање и развијање солидарности међу децом, пружање помоћи и пажње на релацији ДЕЦА – ДЕЦИ, давање помоћи онима који су вишеструко угрожени. Управа школе ће одлучити коме ће се помоћ расподелити и како.

Програм саставила
Радослава Ђорђевић               
    
                              
напомене: Колеге из подручних одељења задржавају право да активности из школског Програма активности Дечје недеље подесе према својим могућностима. У складу са својим могућностима и распоредом активности за време Дечје недеље, укључићемо се у програм локалне заједнице на нивоу града који организује КОЦ Шид.                                 

ПРИЛОГ 1

СЦЕНАРИО ЗА ЧОС У ОКВИРУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

Представљамо вам...

Представићемо вам најзначајнији празник дечјих права, права на развој, стваралаштво, дружење и игру, а то је Дечја недеља, која се ове године обележава од 5. до 11. октобра, под покровитељством Министарства за рад и социјална питања, Министарства просвете и Пријатеља деце Србије.
           
ШТА ЈЕ ДЕЧЈА НЕДЕЉА?
·        Дечја недеља је време када се у свакој средини афирмишу највреднија достигнућа и покрећу бројне акције са децом и у корист деце са жељом да током целе године деца буду у центру наше пажње, бриге и љубави. Данас је то деци потребније него икад.

ДА ЛИ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ ИМА ВЕЗЕ СА КОНВЕНЦИЈОМ О ПРАВИМА ДЕТЕТА?
·        Да. Ратификацијом Конвенције о правима детета ОУН 1990. године наша земља се као потписница обавезала да ову Конвенцију поштује, имплементира, тј. угради у свој нормативни оквир и да је примењује.

КО ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ПОШТОВАЊЕ ДЕЧЈИХ ПРАВА?
·        Одговорност за поштовање права деце је на свима који у име деце и за њихову добробит одлучују у друштву, породици, заједници, на појединцима, невладиним и државним организацијама које раде с децом и у њиховом интересу.

ДА ЛИ СЕ ДЕЧЈА НЕДЕЉА ОБЕЛЕЖАВА САМО У СРБИЈИ?
·        Не. То је планетарна акција, дакле обележава се у читавом свету у исто време, а ове године је то од 5. до 11. октобра.

ДА ЛИ ПОСТОЈИ НЕКА ТРАДИЦИЈА У ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ У СРБИЈИ?
·        Постоји, и то врло дуга. У нашој средини се овај празник обележава веома дуго, отприлике 60 година.

ШТА ЈЕ ЦИЉ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ?
·        Програм Дечје недеље има за циљ да допринесе бржим и квалитетнијим променама у корист дечјих права и потреба. Он подразумева активности које имају трајни карактер и трају од Дечје недеље до Дечје недеље. Основни смисао је скретање пажње јавности на посебност дечјег света и детињства, на неправде према деци, а уједно су и опомена на одговорности породице, школе и државе за раст и развој све деце.

НА ЧЕМУ СЕ ЗАСНИВА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ?
·        Целокупни програм обележавања Дечје недеље, како у Србији, тако и у свету, заснива се на Конвенцији ОУН о правима детета, која је обавезујућа за 193 земље потписнице, као и на миленијумским циљевима развоја ОУН садржаним у документу СВЕТ ПО МЕРИ ДЕТЕТА.

НА КОЈИМ СЕ СВЕ НИВОИМА ОБЕЛЕЖАВА ДЕЧЈА НЕДЕЉА У СРБИЈИ?
·        Програми активности Дечје недеље се одвијају у институцијама за децу као што су школе и предшколске установе, у локалним заједницама и на нивоу Републике Србије.

Сценарио за медијску промоцију Дечје недеље саставила:
Радослава Ђорђевић

 Прилог 2
            
ВОДИЧ КРОЗ ПРАВА ДЕТЕТА

ТЕМЕЉИ НА КОЈИМА ПОЧИВА КОНВЕНЦИЈА

Конвенција почива на четири темељна принципа, без чијег задовољења није могуће остварити ни остала права:
·         право на живот, опстанак и развој које држава мора да обезбеди сваком детету у максимално могућој мери (члан 6);
·         недискриминација – свој деци припадају једнака права без обзира на расу, пол, језик, вероисповест, политичко или друго уверење, национално, етничко или социјално порекло, имовинско стање, онеспособљеност, рођење или други статус детета, његовог родитеља или законског старатеља (члан 2);
·         најбољи интерес детета - у свим поступцима који се тичу детета, његов најбољи интерес имаће приоритет (члан 3);
·         уважавање мишљења детета – право детета да изрази своје мишљење у свим стварима и поступцима који га се тичу и да се то његово мишљење узме у обзир (члан 12).

КОЈА ПРАВА СУ САДРЖАНА У КОНВЕНЦИЈИ?

Конвенција садржи све врсте људских права која су међусобно испреплетена. Не постоје више или мање важна права, јер сва заједно чине целину. Ради лакшег разумевања, права из Конвенције о правима детета биће груписана на следећи начин:
·         права на одговарајућу бригу и старање од стране државе (чланови 4, 6, 8, 11, 18, 23, 24, 26, 27, 39, 40);
·         лична права (чланови 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 28, 29, 30, 31);
·         права на заштиту (чланови 19, 20, 22, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38).

Конвенција у члану 5 истиче права и одговорност родитеља, односно проширене породице, да усмерава и саветује дете у вези са његовим правима, сходно његовим развојним могућностима разумевања.

КАКО СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ КОНВЕНЦИЈА?

Конвенција је дело професионалаца и стручњака и намењена је, пре свега, професионалцима: наставницима, васпитачима, здравственим и социјалним радницима, адвокатима, судијама и припадницима свих оних професија које раде или професионално долазе у контакт са децом. Намењена је и родитељима, али њену суштину треба да познају у највећој могућој мери и сама деца. Познајући и разумејући благовремено сва права која им припадају самим рођењем и која им се гарантују Конвенцијом, деца ће сазревати у одговорне особе које ће знати да поштују и туђа права и да се боре за што доследније остваривање својих права. На ускраћеност, неадекватно остваривање или пак кршење неког права из Конвенције може да укаже свако. Кад год се права детета не поштују, треба реаговати као појединац, као група или институција, и скренути пажњу надлежнима: министарствима, институцијама, службама, органима локалне заједнице, или се треба обратити организацијама за заштиту права деце за помоћ и посредовање. Конвенција, у том смислу, служи као путоказ шта и како чинити.

НЕКЕ ЗАБЛУДЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА

НЕКА ПРАВА СУ ВАЖНИЈА ОД ДРУГИХ
Нетачно. Нема више, односно мање важних права, не постоји њихова хијерархија. Свако право може у одређеној ситуацији да постане најзначајније за појединачно дете или његово ближе окружење.

КОНВЕНЦИЈА НЕ ОБАВЕЗУЈЕ, ЈЕР НИЈЕ ЗАКОН
Нетачно. Иако првобитно усвојена од стране Генералне скупштине ОУН, Конвенција постаје обавезна кад је држава усвоји, тј. парламент те државе. У Србији, према Уставу, Конвенција је закон као и сваки други. Слободније речено, Конвенција је „дечји устав“.

ДЕЦА ИМАЈУ ПРАВО ДА РАДЕ ШТА ХОЋЕ
Нетачно. Права детета не значе апсолутну слободу чињења. Суштина права детета је да им се обезбеди живот и развој у сигурности, здравом окружењу, да би могли да остваре све своје потенцијале и да дају допринос друштву и као деца, а и кад одрасту.

МАЛА ДЕЦА НЕ МОГУ ДА ДОНОСЕ ОДЛУКЕ
Нетачно. Ниједно дете није толико мало да не може да изрази своју потребу, своју жељу или мишљење. Питање је само како то саопштава и како одрасли на то реагују. Мале бебе то чине покретима, мимиком и плачем, а старија деца – речима. Уважавањем тако исказане потребе или жеље, одрасли дају могућност детету да на свој начин утиче на доношење одлуке.

ДЕЦА НИСУ ДОВОЉНО ЗРЕЛА ДА УЧЕСТВУЈУ У ДОНОШЕЊУ „ВАЖНИХ“ ОДЛУКА
Нетачно. Да ли је нека одлука важна за само дете, знаћемо тек онда када га то питамо. У животу сваког детета у свим узрастима постоје ствари које га се директно тичу. Много је тема и садржаја у породици, у школи или другој установи, о којима дете може и треба да буде саслушано, а његово мишљење да буде уважено.

ВИШЕ ПРАВА ЗА ДЕЦУ ЗНАЧИ И МАЊЕ ПРАВА ЗА ОДРАСЛЕ
Нетачно. Смисао дечјих права није замена ауторитета или анархија, већ стварање предуслова за остваривање људских права сваког појединца без обзира на узраст.

ДАЈЕМО ДЕЦИ ПРАВА, А ШТА ЈЕ СА ЊИХОВОМ ОДГОВОРНОШЋУ?
Као прво, не дајемо МИ деци права, већ им она ПРИПАДАЈУ рођењем. Као друго, учећи о томе да имају права, деца истовремено уче да та иста права припадају и другима. Залажући се за поштовање сопствених права, деца треба да развијају осећај одговорности и поштовања права других појединаца и група. Исто тако, учествујући у доношењу одлука, деца лакше преузимају на себе и одговорност за њихову примену.

НАЈВЕЋЕ ОБАВЕЗЕ У ОСТВАРИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА ПРИПАДАЈУ РОДИТЕЉИМА
Нетачно. Највећа одговорност и обавеза да се права деце што доследније и свестраније остварију јесте на држави. држава је та која је потписала Конвенцију и она са својим органима и надлежним службама стоји као  гарант да ће се та права и уживати у пракси. Међутим, према самој Конвенцији, улога родитеља је од највећег значаја и држава мора да поштује права и одговорности родитеља да усмеравају и саветују дете у вези са његовим правима, сходно развојним могућностима детета.

Водич кроз права детета припремила:
Радослава Ђорђевић                       Коментари