Од првог дана нове школске године - почиње први европски пројекат наше школе на порталу eTwinning


У првом еврппском пројекту наше школе који се зове SAVE NATURE, SAVE YOURSELF (тема: дрвеће) учествује чак 25 других наставника из Србије, Португала, Турске, Хрватске и других земаља. Ученици ће у току читаве школске године изводити наставне активности у оквиру пројекта и сарађивати са ученицима из других држава у окружењу, али и веома удаљених од нас. 

Коментари