Други европски пројекат на порталу и у заједници наставника eTwinning

Наша школа укључила се у рад заједнице европских наставника на порталу eTwinning. За сада, укључени су у пројекте наставници Томислав Шеремет и Наташа Миљановић, а ускоро ће бити укључени и многи други наставници, будући да је школи одобрен пројекат који ће започети од септембра нове школске године, 2015/2016. Пројекат се зове SAVE NATURE, SAVE YOURSELF и бави се екологијом, као и корелацијом међу предметима (биологија - српски језик - страни језици - ликовна и музичка култура - професионална оријентација).
Аутор пројекта је Наташа Миљановић.Коментари