Трећи дан Дечје недеље у нашој школи - ШИРОМ ОТВОРЕНА ВРАТА

На данашњи дан је одржан тринаести Општински дечји парламент, односно посета деце председнику Општине, у десет сати. Ученике су пратили наставник задужен за Ђачки парламент, Бојана Лепињица и помоћник директора, Александар Поповић.

Циљеви које смо желели постићи: указивање на дечји угао сагледавања проблема квалитета живљења, подстицање цивилне иницијативе за унапређење живота заједнице, нарочито деце и младих у њој; сагледавање деце као активних учесника друштва; давање деци простора да јавно искажу сопствене аутентичне потребе и очекивања; подстицање партнерства између школе и локалне заједнице. 


Ученици првих разреда примљени су у Дечји савез, а затим су на поклон добили бесплатну годишњу чланску карту школске библиотеке. Четвртаци су им припремили леп програм, који су пратили и остали ученици нижих разреда са својим учитељима. 

У 18 сати одржана је позоришна представа намењена ученицима нижих разреда. Ученици су позвани да је посете у пратњи својих родитеља или учитеља. 

Циљ који смо желели да постигнемо: стварање културних навика и усмеравање ученика да траже увек нове изворе инспирације; развијање љубави према позоришној уметности. 

Ученици подручних одељења имали су госте у школи: глумци из КОФЕР ТЕАТРА приказали су им позоришну представу ВЕСЕЛИ ИНДИЈАНЦИ.


аутори текста: Радослава Ђорђевић и Наташа Миљановић

Коментари