Други дан Дечје недеље у нашој школи - ЗА ОДРАСТАЊЕ БЕЗ НАСИЉА

У школи:
  • Часове одељенског старешине су сви одељенски старешине започеле читањем 19. члана Конвенције о правима детета. Упознали су ученике са Посебним протоколом о ненасиљу. Разговарали су са ученицима и тако им помогли да препознају врсте и облике насиља, као и о међусобном насиљу међу вршњацима у школи и ван ње. Иницирали су конкретне активности за превенцију насиља и истицали позитивне моделе превенције насиља у школама. Сви ученици су се упознали са Акционим планом за превенцију насиља у школи. 
  • Планирамо да на родитељским састанцима током школске године перманентно промовишемо позитивно родитељство у складу са широм европском кампањом за потпуно укидање физичког кажњавања деце у целој Европи. Свеобухватно смо, укључујући све елементе друштва, подржали кампању ПОДИГНИМО РУКЕ ПРОТИВ ФИЗИЧКОГ КАЖЊАВАЊА ДЕЦЕ.
  • Четврта радионица у склопу пројекта PASSIONSandTRENDS за конкурс MICROSOFT EXPERT EDUCATOR коју су извели наставници Душко Башић (наставник физичког васпитања), Милан Гербер (наставник историје, волонтер, иначе наш бивши ученик и врстан рукометни голман), педагошки асистент Неда Милиновић, психолог Ивана Кошутић и као координатор пројекта, наставница Наташа Миљановић (наставник српског језика и грађанског васпитања).

У локалној заједници: медијска презентација и промоција програма школа укључених у УНИЦЕФ-ов пројекат ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА.

Циљеви: Желимо створити сигурно и здраво окружење за правилан и нормалан развој деце. Желимо да подигнемо општи ниво свести одраслих о правима детета на одрастање без насиља и без физичког кажњавања. 


аутори текста: Радослава Ђорђевић и Наташа Миљановић


Коментари