Изложба о сусрету Русина
У школи је постављена изложба о традиционалном окупљању Русина.

Коментари